லால்பாக் மலர் கண்காட்சி

Lalbagh Flower Showலால்பாக் மலர் கண்காட்சிக்குச் சென்றிருந்தேன்.
எவ்வளவு பெரிய தோட்டம்!
வண்டுகள் மொய்க்கும் மலர்கள், இங்கு
வாண்டுகளாலும், பெரியோர்களாலும் மொய்க்கப்பட்டிருந்தன.
ஆங்காங்கே விதைகள், பூந்தொட்டிகள்,
புத்தகங்களுக்கு என புதிய அங்காடிகள் முளைத்திருந்தன.
எங்கு நோக்கினும், கண்களின் ரசனையை
காமிராவின் லென்சுகள் குத்தகைக்கு எடுத்திருந்தன.
அப்படியே கண்ணாடி மாளிகைக்குள் புகுந்த மக்கள் வெள்ளத்தில் கலந்து,
இரண்டரை லட்சம் ரோஜாக்களாலும், பத்தாயிரம் ஆர்க்கிட் மலர்களாலுமான
ஈபிள் கோபுரத்தையும், விவேகானந்தரையும்,
அந்தூரியம் மலர்களாலான ஆடை அணிந்த அழகியையும் தரிசித்து விட்டு
மிதந்தபடியே வெளியே வந்தோம்.
களைப்பைப் போக்க அங்கேயே ஓர் ஓரமாய் அமர்ந்து,
டீக்கடை பெஞ்சில் பேசும் விஷயங்களை அலசி விட்டு,
மீண்டும் மக்கள் வெள்ளத்தில் கலந்து,
தோட்டத்திற்கு வெளியே வந்து விழுந்தோம், வீட்டிற்குத் திரும்ப.

****
இரா.சுப்ரமணி
27 01 2013