சிட்டுக்குருவி

மாடியில் காய வைத்திருந்த
தானியங்களை அவை கொத்தித்
தின்னும் போதும் விரட்ட மனமில்லாமல்
பார்த்து ரசித்த நாட்கள்…
வீட்டின் மூலையில் எப்போதாவது,
அவை கூடு கட்டும் போது,
அரிசிகளை அந்த கூட்டிற்குள்
அள்ளிப் போட்ட நினைவுகள்…
பல நாட்களுக்குப் பிறகு,
நான் பார்த்த சிட்டுக்குருவி,
பழைய நினைவுகளைக் கிளறிக் கொண்டிருந்தது.
பார்த்துப் பழகிய அந்த
சின்னஞ்சிறிய பறவைகள்,
அழிந்து வரும் பறவைகளின்
பட்டியலில் சேர்ந்திருக்கிறதாம்.
அரிய உயிரினமாகி விட்ட
அந்தக் குருவியைப்
படம் பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது
வந்தது ஓர் அலைபேசி அழைப்பு.
வந்த அழைப்பை,
ஒரு குற்ற உணர்வுடன் ஏற்று பேசத் தொடங்கினேன்,
அலைபேசியிலிருந்து வரும் நுண்ணலைகளும்,
சிட்டுக்குருவிகளின் அழிவிற்கு ஒரு காரணம் என்பதால்.